UV SALMON FLIES SALMON DOUBLES SALMON TREBLES SALMON TUBE FLIES SALMON HOOKS CONTACT

Salmon Doubles

Ally's Shrimp Yellow
Price £1.35 each


Ally's Shrimp Red
Price £1.35 each
Ally's Shrimp Orange
Price £1.35 each


Ally's Shrimp Purple
Price £1.35 each
Naughty Girl
Price £1.35 each


Cascades
Price £1.35 each
Black Frances
Price £1.35 each


Red Frances
Price £1.35 each
Stoats Tail
Price £1.35 each


Silver Stoat
Price £1.35 each
Bann Special
Price £1.35 each


Tummel Shrimp
Price £1.35 each
General Practitioner
Price £1.35 each


Monkey Fly
Price £1.35 each
Park Shrimp
Price £1.35 each


Posh Tosh
Price £1.35 each
Flame Thrower
Price £1.35 each